Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba poszkodowana na skutek zdarzenia niezależnego całkowicie od niej. Jest to pojęcie bardzo szerokie, a warunkiem otrzymania świadczenia jest wystąpienie szkody majątkowej lub niemajątkowej oraz uznanie jej przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub inne instytucje, które mogą wypłacić pieniądze z tytułu wystąpienia szkody.


Rodzaje odszkodowań

Obowiązujący w Polsce kodeks cywilny wyróżnia 17 grup świadczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadku. Obejmują one odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztówrentę oraz świadczenia za szkody majątkowe i niemajątkowe. Jednak na wysokie odszkodowanie mogą liczyć poszkodowani w wypadku. Z tego tytułu może zostać wypłacone szereg świadczeń, do których zaliczamy między innymi odszkodowanie za uszkodzenie ciała, odszkodowanie za znaczące pogorszenie się sytuacji życiowej w przypadku śmierci najbliższej osoby, renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy, zwrot kosztów rehabilitacji czy koszty holowania i wynajęcia pojazdu zastępczego. Jak widać na tym przykładzie, świadczenia mogą być bardzo szerokie i obejmować zarówno kwestie związane ze zdrowiem osoby poszkodowanej lub jego rodziny, ale również koszty związane z wynajęciem lub naprawą uszkodzonego pojazdu.


Grupy odszkodowań

Odszkodowania dzielą się na kilka grup. Należą do nich odszkodowania osobowe związane ze wspomnianym wcześniej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, ale też odszkodowania za szkody rzeczowe. Tutaj w zależności od ubezpieczenia, poszkodowanemu mogą zostać wypłacone pieniądze za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, w tym też motocykla, odszkodowanie OC i AC w przypadku kolizji drogowych, wypadku lub karambolu. Warto też wspomnieć, że w można ubiegać się o odszkodowanie za wystąpienie wypadku w pracy oraz za zniszczenie domu czy mieszkania. Osoby, które korzystają z imprezy turystycznej, czyli wyjazdu zagranicznego i wykupiły poszerzone ubezpieczenie zdrowotne, mogą również ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku za granicą. Istnieje również dodatkowa grupa odszkodowań związanych z wystąpieniem szkód w gospodarstwie rolnym, pobytu w szpitalu za granicą, zgubienia lub zniszczenia bagażu podróżnego, szkody w działalności gospodarczej, a nawet szkody w transporcie przewoźników lub spedytorów.


Wysokość odszkodowania

Jest uzależniona od szkód, jakie poniosła osoba poszkodowana. Nie bez znaczenia jest również ubezpieczenie, z jakiego szkoda zostanie pokryta. Proces uzyskiwania odszkodowania wymaga zbadania przyczyny wypadku, ale przede wszystkim stopnia uszczerbku na zdrowiu w przypadku zdarzeń związanych z wystąpieniem wypadku lub stopnia poniesionych szkód w przypadku zdarzeń związanych z nieruchomościami lub innymi środkami trwałymi należącymi do poszkodowanego. W przypadku, jeśli poszkodowany chciałby uzyskać wyższe odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, warto zwrócić się do wyspecjalizowanych firm prawniczych, które zajmują się doradztwem w zakresie odszkodowań oraz prowadzą sprawy egzekucyjne w stosunku do firm ubezpieczeniowych.


W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.