Odszkodowania za błędy medyczne. Charakterystyka

Pacjenci mają prawo i powinni ubiegać się o odszkodowania za błędy medyczne. Jednak nie wszyscy mamy tego świadomość, dlatego jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, często nie wiemy, jak powinniśmy zareagować. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, czym jest błąd medyczny.

 

Błąd medyczny – co to właściwie jest?

Błąd medyczny to błąd lub zaniedbanie popełnione przez lekarza albo innego pracownika służby medycznej. Może być to naruszenie naszego ciała albo spowodowanie rozstroju zdrowotnego pacjenta, na skutek niewłaściwie dobranych leków, wdrożenia nieodpowiedniej terapii lub zaniechania koniecznego postępowania medycznego. Tego rodzaju błędu w sztuce lekarskiej może się dopuścić lekarz, stomatolog, położna, pielęgniarka, ratownik medyczny, farmaceuta lub inna osoba wykonująca zawód medyczny. Konsekwencje tego rodzaju błędów są często bardzo dotkliwe dla pacjentów, którzy muszą znosić ból i cierpienia, a często podjąć drogie leczenie lub rehabilitację, których celem jest doprowadzenie się do dobrego stanu zdrowia. W wyniku błędu medycznego może nawet dojść do sytuacji, gdy pacjent stanie się niepełnosprawny i straci możliwość samodzielnego zarabiania i wykonywania swojego zawodu. Jeżeli tak feralne wydarzenie przydarzy się nam albo komuś z naszego najbliższego otoczenia, trzeba mieć świadomość możliwości dochodzenia swoich praw i uzyskania odszkodowania z tytułu popełnionego przez lekarza błędu.


Jakie mogą być błędy medyczne?

Błędy medyczne dzielimy na kilka rodzajów. Mogą być to błędy diagnostyczne, które polegają na złej interpretacji wyników wykonanych już badań pacjenta albo zaniechania zlecenia niezbędnych badań diagnostycznych. Spotykamy się też z błędami terapeutycznymi, czyli niewłaściwymi sposobami leczenia pacjenta, a także błędy wykonawcze, które polegają na złej realizacji właściwie zaplanowanego leczenia. Ostatni rodzaj błędów medycznych to błędy organizacyjne, które dotyczą całej placówki medycznej. W takich wypadkach pacjent może być poszkodowany ze względu na złą organizację pracy i procesu leczenia w danej placówce.


Odszkodowanie za błąd medyczny krok po kroku

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą któregokolwiek z wymienionych wyżej błędów lub zaniedbań, możesz zgłosić się do naszej firmy, gdzie profesjonalnie zajmujemy się odzyskiwaniem dopłat odszkodowań. Nasi pracownicy doskonale orientują się w najnowszych przepisach, dzięki czemu mogą skutecznie pomóc w odzyskaniu odszkodowania z tytułu błędu medycznego. Najważniejsze jest zebranie całej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia. W tym celu należy odwiedzić wszystkie placówki medyczne, w których było ono prowadzone i wziąć z nich szczegółową dokumentację, czyli: wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty opisujące zastosowane procedury medyczne, dokumentację dotyczącą pobytu w szpitalu itp. Poszkodowany musi też zgromadzić wszystkie dowody płatności, rachunki i faktury, które pokażą, jakie koszty musiał ponieść w wyniku zaistniałego błędu medycznego. 


Poszkodowany ma prawo domagać się od placówki medycznej albo konkretnego lekarza czy personelu medycznego odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zapłaty z góry całej kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia albo renty.

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.