Odzyskiwanie odszkodowań. Przebieg procedury

Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej przez niego straty. Może się ona wiązać ze zdarzeniami różnego rodzaju. Najczęściej odszkodowania dotyczą kolizji i wypadków drogowych, jednak sytuacji, w których można się ubiegać o wypłacenie pieniędzy, jest znacznie więcej.

Odzyskiwanie odszkodowań nie ogranicza się bowiem do występowania do ubezpieczyciela, u którego miał wykupione OC sprawca zdarzenia komunikacyjnego. Na podobnych zasadach można przedstawiać roszczenia linii lotniczej, biuru podróży, firmie wykonującej na zlecenie rozmaite usługi od budowy domu, aż po montaż rozmaitych instalacji. Odszkodowania mogą się należeć również za błędy w sztuce medycznej czy za tak prozaiczne kwestie, jak nieuprzątnięcie lodu i śniegu z chodnika, jeśli spowodowało ono uszczerbek na zdrowiu lub szkodę materialną. Sprawdźmy, co wiąże się z odzyskiwaniem odszkodowań i jakie obowiązują tu procedury.

Występowanie o wypłatę odszkodowania

Żeby móc się ubiegać o wypłatę odszkodowania trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest możliwość udokumentowania samego faktu poniesienia szkody. W poszczególnych przypadkach materiały dowodowe mogą być bardzo różne. Zwykle im większa kwota ewentualnego odszkodowania i poważniejsza sprawa, tym bardziej rygorystyczne podejście do jej dowiedzenia. W sytuacji, gdy chodzi o odszkodowanie za niewypełnienie zobowiązań przez biuro podróży, np. związane ze standardem hotelu zupełnie wystarczające mogą być filmy lub zdjęcia. W przypadku kolizji drogowej potrzebne mogą być zeznania świadków lub policyjna notatka. Gdy zaś ktoś ubiega się o odszkodowanie za błędy medyczne nie obejdzie się bez opinii biegłych sądowych.

Poza dowiedzeniem wystąpienia szkody należy również wskazać na związek przyczynowo-skutkowy między działaniem lub zaniechaniem konkretnych osób czy zaistniałymi w ich skutek okolicznościami a poniesioną stratą.

Procedura dochodzenia odszkodowania

Aby ubiegać się o odszkodowanie należy zgłosić się z wnioskiem o zadośćuczynienie do określonej instytucji lub osoby. W przypadku, gdy sprawca szkody był ubezpieczony, zwykle jest to zakład ubezpieczeń, w którym ma on wykupioną polisę. Jeśli jednak nie posiada on ubezpieczenia, należy zwrócić się z roszczeniem bezpośrednio do niego.

Jeśli wezwania do naprawienia szkody i wypłaty określonej przez poszkodowanego sumy nie przyniosą skutku, konieczne może być wystąpienie na drogę sądową. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, gdy sprawca lub ubezpieczyciel oferuje kwotę, która nie jest w stanie zrekompensować poniesionego uszczerbku.

Po złożeniu pozwu należy się liczyć z koniecznością udziału w rozprawie sądowej i przedstawienia swoich racji. Jeśli jednak zadanie dochodzenia roszczeń powierzymy doświadczonej firmie lub kancelarii, możemy liczyć, że po wystawieniu pełnomocnictwa przeprowadzi ona całą sprawę w naszym imieniu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.